KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ
 
İş Başvuru Formunda, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde ve sizinle yapılan mülakatlar sırasında ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri gibi genel nitelikli kişisel verileriniz ile sağlık, sabıka kaydı gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi şirketimizle paylaşmaktasınız. Kişisel verileriniz sizi
tanımamıza, iş başvurunuzu değerlendirmemize ve sahip olduğunuz özelliklerinize göre şirketimizde sizin için uygun bir pozisyonunun bulunmasında yardımcı olacaktır.

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. Bu kanun gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve
rızanızı alma zarureti bulunmaktadır.

Buna göre kişisel verileriniz,
Yukarıda belirtmiş olduğumuz ve benzeri amaçlar doğrultusunda, kişisel verileriniz tarafınızdan, şirketimizin personeli, İŞKUR gibi kamu kurumları, insan kaynakları internet platformları gibi özel hukuk kişileri aracığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilenler gibi amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında bulunan ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak,
 
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi akzonobel@hs01.kep.tradresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu bilgilendirme metnini okuyup anladığımı ve kişisel verilerimin bu bilgilendirme metninde verilen bilgiler doğrultusunda işlenmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.